Wikia

Gunny Online Wiki

WOW-Phi Tiêu

Comment1
2pages on
this wiki

Phi tiêu là vũ khí ta nhặt được ngay từ khi mới vào game. Nhưng phiên bản nâng cấp WOW- Phi tiêu của nó thì như thế nào? Sau đây là bài phân tích của cao thủ [kingvictory] ở SV Gà Con.

21502011115043chphitieu
Trước hết, ta có thể thấy rằng chỉ số nhanh nhẹn của Phi Tiêu ở mức "khủng": 275. Với chỉ số như thế, ta có thể sử dụng 4-4-4 (+ 50% x3) hay 3-4-6 (+1;+50%;+40%) gây nên hiệu quả dame rất khó lường. Tuy nhiên, chỉ số nhanh nhẹn của Phi Tiêu cao bao nhiêu thì các các chỉ số khác của nó càng thấp bấy nhiêu. Vì vậy, việc tăng cấp Công kích, Phòng thủ và Nhanh nhẹn cho Phi Tiêu là tối cần thiết.

Ở các map level thấp, khả năng đào của Phi Tiêu là khá tốt. Với chỉ số Nhanh Nhẹn cao, ta dễ dàng có được turn đầu và kết liễu đối thủ chỉ sau 1 lượt bắn (đương nhiên là với chiến thuật đào và bạn phải có khả nhăng bắn tốt). Tuy nhiên, khi lên cấp cao thì khả năng đào của Phi Tiêu sẽ không còn hiệu quả nữa. Khi đó, ta sẽ phải dame đối phương đến chết.

Tóm lược:

Ưu điểm: +Nhanh nhẹn cao

+

Around Wikia's network

Random Wiki